Nezaradené

4. novembra 2021

Funkčnosť Odvetraných Fasád

Odvetraná fasáda predstavuje predsadený fasádny plášť, ktorý je od vonkajšej obvodovej steny budovy oddelený vzduchovou, tzv. ventilačnou medzerou. Vo ventilačnej medzere odvetranej fasády dochádza k zrýchleniu prúdenia […]
4. novembra 2021

Jedinečný Vzhľad

Obkladové materiály, používané v systéme odvetraných fasád, ponúkajú najmodernejšiu estetiku, typickú pre architektúru 21. storočia. Odvetrané fasády dnes môžeme vidieť na rozličných objektoch, ako sú napríklad komerčné […]
4. novembra 2021

Fenomén Modernej Architektúry

„Dizajn, environmentálna kompatibilita, dôraz na štruktúru“ Odvetrana fasada je nadčasové, trvalo udržateľné a esteticky hodnotné riešenie Vašej štruktúry . Konštrukčný systém spájajúci eleganciu a funkčnosť, s […]